Woestgoed Opinias is een bureau voor het uitvoeren van enquêtes, opiniepeilingen en marktonderzoek.

Onderscheidend is ons innovatieve businessmodel. Wij werken samen met een fijnmazig netwerk van Responsmakelaars, kleine ondernemers die de respons voor ons verzamelen en daarmee goed kunnen bijverdienen.

Heeft u interesse om als responsmakelaar aan de slag te gaan of om onderzoeksopdrachten door ons uit te laten voeren? Ga dan naar de pagina van Woestgoed Opinias.

Woestgoed Administratie & Belastingadvies verzorgt de administratie voor de Responsmakelaars waarmee Woestgoed Opinias nauw samenwerkt.

De belastingadviestak houdt zich bezig met het optimaal benutten van de fiscale voordelen voor de Responsmakelaars.

Woestgoed Administratie & Belastingadvies levert geen diensten aan derden.

Woestgoed Advies is het oudste bedrijfsonderdeel en is actief op gebied van verander-, en projectmanagement.

Onze focus en kracht ligt met name op de analyse kant. Hierdoor voorkomen we onnodige en ongewenste bedrijfs- (proces)veranderingen. Wij leveren daarom niet altijd wat de klant vraagt maar wel altijd wat hij wil.

Woestgoed Advies heeft vooral veel kennis en ervaring binnen de financiële dienstverlening en de vastgoedsector. Maar we laten onze frisse analyserende blik ook graag over andere sectoren gaan.